1.november 2023 holder Konsmo legesenter stengt grunnet overgang til nytt system. Denne dagen må dere kontakte Åseral legesenter dersom dere har behov for akutt-time. Ved andre henvendelser ber vi dere om å vente til 2.november.

Fra 2. november vil vi benytte oss av WebMed journalsystem, og dere vil kunne bruke HelseNorge for timebestilling, dialog med fastlegen og bestilling av resepter. Vi ber om forståelse for noe lengre ventetid på telefon ved oppstart. HelseNorge ble brukt i forbindelse med covid-19, så mange er nok kjent med denne plattformen fra før av.

Det vil ikke lenger være mulig å sende oss SMS med timebestilling - dette må gjøres via HelseNorge.

Vi vil også få nytt oppsett for hjemmeside, men adressen vil fortsatt være konsmolegesenter.no. Dere kan enkelt komme inn på HelseNorge via våre hjemmesider.

Åpningstidene vil være de samme, legene er de samme og sekretærene er fortsatt de samme :) Vi vil hjelpe dere så godt vi kan for at overgangen skal bli god.

Hilsen alle oss på Konsmo legesenter