Luftveispasienter som trenger legetilsyn

Fram til 6. april 2021 var det både teststasjon for covid19 og luftveisklinikk på tidligere LBS. Etter den datoen er det fastlegen som har ansvar for pasienter med luftveissymptomer med behov for legeundersøkelse, men teststasjonen forblir i lokalene på Rom, og kommunen har fortsatt ansvaret for testing og smittesporing.

  • For testing skal teststasjonen på Rom kontaktes som før, på telefon 979 99 600.
  • Pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn og har fastlege hos oss kan ringe oss og få en avtalt time ved legesenteret.

Vi har etablert et eget undersøkelsesrom med egen inngang (hovedinngangen skal ikke benyttes av luftveispasienter), og kontoret er skiltet «Legekontor luftveissymptomer». Pasientene må imidlertid vente ute i bilen til lege ringer og tar dem imot.

  • Pasienter med luftveissymptomer blir undersøkt av lege med fullt smittevernutstyr på.
  • Pasienten anbefales å benytte munnbind.