Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

AUDNEDAL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

AUDNEDAL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

VI BYTTER JOURNALSYSTEM

12. september 2023

1.november 2023 holder Konsmo legesenter stengt grunnet overgang til nytt system. Denne dagen må dere kontakte Åseral legesenter dersom dere har behov for akutt-time. Ved andre henvendelser ber vi dere om å vente til 2.november.

Fra 2. november vil vi benytte oss av WebMed journalsystem, og dere vil kunne bruke HelseNorge for timebestilling, dialog med fastlegen og bestilling av resepter. Vi ber om forståelse for noe lengre ventetid på telefon ved oppstart. HelseNorge ble brukt i forbindelse med covid-19, så mange er nok kjent med denne plattformen fra før av.

Det vil ikke lenger være mulig å sende oss SMS med timebestilling - dette må gjøres via HelseNorge.

Vi vil også få nytt oppsett for hjemmeside, men adressen vil fortsatt være konsmolegesenter.no. Dere kan enkelt komme inn på HelseNorge via våre hjemmesider.

Åpningstidene vil være de samme, legene er de samme og sekretærene er fortsatt de samme :) Vi vil hjelpe dere så godt vi kan for at overgangen skal bli god.

Hilsen alle oss på Konsmo legesenter

LYNGDAL KOMMUNE. konsmo legekontor

15. april 2021

Luftveispasienter som trenger legetilsyn

Fram til 6. april 2021 var det både teststasjon for covid19 og luftveisklinikk på tidligere LBS. Etter den datoen er det fastlegen som har ansvar for pasienter med luftveissymptomer med behov for legeundersøkelse, men teststasjonen forblir i lokalene på Rom, og kommunen har fortsatt ansvaret for testing og smittesporing.

  • For testing skal teststasjonen på Rom kontaktes som før, på telefon 979 99 600.
  • Pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn og har fastlege hos oss kan ringe oss og få en avtalt time ved legesenteret.

Vi har etablert et eget undersøkelsesrom med egen inngang (hovedinngangen skal ikke benyttes av luftveispasienter), og kontoret er skiltet «Legekontor luftveissymptomer». Pasientene må imidlertid vente ute i bilen til lege ringer og tar dem imot.

  • Pasienter med luftveissymptomer blir undersøkt av lege med fullt smittevernutstyr på.
  • Pasienten anbefales å benytte munnbind.

Lyngdal kommune har opprettet koronatelefon

16. mars 2020

Korona-telefon: 97 999 600

Lyngdal kommune har nå etablert en egen publikumstelefon for spørsmål rundt korona-epidemien.
 
Du kan ringe 97 999 600 hverdager fra kl. 8 til 15.30. Den er også åpen lørdag 14.mars og søndag 15.mars kl 8-15.30.
 
 
Ved øvrige spørsmål ring legekontoret 38 28 15 00.

Hvem skal testes for coronavirus?

16. mars 2020

I denne fasen av utbruddet er hovedprioriteringen å identifisere covid-19 tilfeller der det er risiko for spredning i helseinstitusjonen og smitte til sårbare grupper. 

Personer uten symptomer skal ikke testes.

Kriterier for testing, uavhengig av reiseanamnese (prioriteringer må tilpasses lokale forhold og kapasitet)

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?

Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes en rekke personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre er det slik at karantenetiden ikke kan forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.

Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering. For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke.

Et positivt prøveresultat hos asymptomatiske personer vil kunne bekrefte COVID-19. Resultatet vil allikevel ikke få noen praktiske konsekvenser, i og med at en person som testes uansett skal være i karantene i 14 dager. Dersom vedkommende får symptomer, vil testing utføres og diagnosen bekreftes. Som regel vil man få symptomer innen få dager dersom man tester positivt i inkubasjonstiden.

Det er for tiden begrenset tilgang på prøvetakingsutstyr, testreagenser og beskyttelsesutstyr. Det er viktig å prioritere prøvetaking av personer der testresultatet vil få konsekvenser. Testresultat hos personer som allerede er i karantene vil ikke få praktiske konsekvenser, og bør derfor ikke gjennomføres.