Bestill time med SMS

Send til 2097:

AUDNEDAL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

AUDNEDAL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Korona-telefon Lyngdal kommune: 97 999 600

Konsmo Legesenter

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene, samt bestilling i egen timebok. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Har du en beksjed som haster så ring legesenteret istede for å sende sms. (svar frist for sms 24 timer) 

Det anbefales at det blir tatt blodprøver fra kl 08.00 til kl. 08.30 hverdager eller fra kl. 11.30 til 12.15 fra mandag til torsdag. 

Årets Influesa vaksine er kommet. Torsdag 04.  nov skal vi har dropp inn time for pasienter i risikogruppen  fra kl 16:30-.19:30 ved Konsmo Legesenter.  

Se Ny info ang luftveissymptomer under  Aktuelt. 

Har du Forkjølesessymptomer dagen du skal ha time ved legekontoret, vennligst ring kontoret slik at vi kan sette opp telefon tid med legen.

For å unngå smitte på kontoret ønsker vi at alle pasienter med symptomer som hoste,forkjølese og feber tar kontakt med oss pr. telefon.

Pasienter med Luftveis symptomer og negativ Covid test kan nå bli undersøkt av sin fastlege i Konsmo. Ring og bestill time.  

Har du symptomer på Korona og ikke har blitt testet, ring Lyngdal korona testsenter. 

telf: 97999600

 

 

 

 

Aktuelt


LYNGDAL KOMMUNE. konsmo legekontor

15. april 2021

Luftveispasienter som trenger legetilsyn

Fram til 6. april 2021 var det både teststasjon for covid19 og luftveisklinikk på tidligere LBS. Etter den datoen er det fastlegen som har ansvar for pasienter med luftveissymptomer med behov for legeundersøkelse, men teststasjonen forblir i lokalene på Rom, og kommunen har fortsatt ansvaret for testing og smittesporing.

  • For testing skal teststasjonen på Rom kontaktes som før, på telefon 979 99 600.
  • Pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn og har fastlege hos oss kan ringe oss og få en avtalt time ved legesenteret.

Vi har etablert et eget undersøkelsesrom med egen inngang (hovedinngangen skal ikke benyttes av luftveispasienter), og kontoret er skiltet «Legekontor luftveissymptomer». Pasientene må imidlertid vente ute i bilen til lege ringer og tar dem imot.

  • Pasienter med luftveissymptomer blir undersøkt av lege med fullt smittevernutstyr på.
  • Pasienten anbefales å benytte munnbind.

Lyngdal kommune har opprettet koronatelefon

16. mars 2020

Korona-telefon: 97 999 600

Lyngdal kommune har nå etablert en egen publikumstelefon for spørsmål rundt korona-epidemien.
 
Du kan ringe 97 999 600 hverdager fra kl. 8 til 15.30. Den er også åpen lørdag 14.mars og søndag 15.mars kl 8-15.30.
 
 
Ved øvrige spørsmål ring legekontoret 38 28 15 00.

Hvem skal testes for coronavirus?

16. mars 2020

I denne fasen av utbruddet er hovedprioriteringen å identifisere covid-19 tilfeller der det er risiko for spredning i helseinstitusjonen og smitte til sårbare grupper. 

Personer uten symptomer skal ikke testes.

Kriterier for testing, uavhengig av reiseanamnese (prioriteringer må tilpasses lokale forhold og kapasitet)

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?

Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes en rekke personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre er det slik at karantenetiden ikke kan forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.

Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering. For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke.

Et positivt prøveresultat hos asymptomatiske personer vil kunne bekrefte COVID-19. Resultatet vil allikevel ikke få noen praktiske konsekvenser, i og med at en person som testes uansett skal være i karantene i 14 dager. Dersom vedkommende får symptomer, vil testing utføres og diagnosen bekreftes. Som regel vil man få symptomer innen få dager dersom man tester positivt i inkubasjonstiden.

Det er for tiden begrenset tilgang på prøvetakingsutstyr, testreagenser og beskyttelsesutstyr. Det er viktig å prioritere prøvetaking av personer der testresultatet vil få konsekvenser. Testresultat hos personer som allerede er i karantene vil ikke få praktiske konsekvenser, og bør derfor ikke gjennomføres.