Bestill time med SMS

Send til 2097:

AUDNEDAL fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

AUDNEDAL 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Korona-telefon Lyngdal kommune: 97 999 600

Konsmo Legesenter

 

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene, samt bestilling i egen timebok. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Har du en beksjed som haster så ring legesenteret istede for å sende sms. (svar frist for sms 24 timer) 

Det anbefales at det blir tatt blodprøver fra kl 08.00 til kl. 08.30 hverdager eller fra kl. 11.30 til 12.15 fra mandag til torsdag. 

Har du Forkjølesessymptomer dagen du skal ha time ved legekontoret, vennligst ring kontoret slik at vi kan sette opp telefon tid med legen.

For å unngå smitte på kontoret ønsker vi at alle pasienter med symptomer som hoste,forkjølese og feber tar kontakt med oss pr. telefon.

 

Influensa vaksinen for 2020/21 er Vaxigrip. Ønsker du å sette denne så kan du ta kontakt med oss på legekontoret.

 

Er du over 65 år og ønsker koronavaksine?

Registrer deg i dag på telefon: 97999600

 

Aktuelt


Lyngdal kommune har opprettet koronatelefon

16. mars 2020

Korona-telefon: 97 999 600

Lyngdal kommune har nå etablert en egen publikumstelefon for spørsmål rundt korona-epidemien.
 
Du kan ringe 97 999 600 hverdager fra kl. 8 til 15.30. Den er også åpen lørdag 14.mars og søndag 15.mars kl 8-15.30.
 
Ved nedre og øvre luftveisinfeksjoner ring 116 117. 
 
Ved øvrige spørsmål ring legekontoret 38 28 15 00.

Hvem skal testes for coronavirus?

16. mars 2020

I denne fasen av utbruddet er hovedprioriteringen å identifisere covid-19 tilfeller der det er risiko for spredning i helseinstitusjonen og smitte til sårbare grupper. 

Personer uten symptomer skal ikke testes.

Kriterier for testing, uavhengig av reiseanamnese (prioriteringer må tilpasses lokale forhold og kapasitet)

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?

Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes en rekke personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre er det slik at karantenetiden ikke kan forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.

Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering. For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke.

Et positivt prøveresultat hos asymptomatiske personer vil kunne bekrefte COVID-19. Resultatet vil allikevel ikke få noen praktiske konsekvenser, i og med at en person som testes uansett skal være i karantene i 14 dager. Dersom vedkommende får symptomer, vil testing utføres og diagnosen bekreftes. Som regel vil man få symptomer innen få dager dersom man tester positivt i inkubasjonstiden.

Det er for tiden begrenset tilgang på prøvetakingsutstyr, testreagenser og beskyttelsesutstyr. Det er viktig å prioritere prøvetaking av personer der testresultatet vil få konsekvenser. Testresultat hos personer som allerede er i karantene vil ikke få praktiske konsekvenser, og bør derfor ikke gjennomføres.