Legevakt


Ved behov for lege mellom kl. 15.00 og 08.00 og i helger/høytider, må man ta kontakt med Mandal Legevakt på tlf. 116 117. For øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Mellom kl 15 og 23 på hverdager og fra kl. 08.00 – 23.00 i helger, er Audnedal kommune tilknyttet interkommunal legevakt sammen med Åseral kommune og Hægebostad kommune. I dette tidspunktet er kommunen i tillegg knyttet opp mot Kristiansand legevakt, som vurderer henvendelser og formidler telefoner til vakthavende lege i den interkommunale legevakten.

I tidsrommet mellom kl. 23.00 og 08.00 er kommunen kun knyttet opp mot Mandal legevakt.